Elementtihalli + teknologiapaketti = biokaasun tuotantoa teräshallissa

Konehalli yritystoiminnalle

Elementtihalli Kaarirakenteelta biokaasulaitoksen kuivareaktoriksi

Kaarirakenne oy ja Metener oy ovat sopineet yhteistyöstä katettujen kuivareaktoriratkaisujen toimittamiseksi. Ratkaisu soveltuu kuormattaville biomassoille, kuten esimerkiksi kuivalannoille ja peltobiomassoille.

Miten elementtihalli soveltuu biokaasulaitokseen?

Kaarirakenteen elementtihalli on oiva ratkaisu biokaasulaitoksen tarpeisiin. Hallin betoniperustus on erityisesti suunniteltu paineseinäksi, joka kestää raskaan biomassan varastoinnin. Kaasutiiveys toteutetaan yhteistyössä. Tiiveyteen liittyy olennaisesti Metenerin teknologia, jota ilman halli ei sovellu reaktorikäyttöön.

Yhteistyön hyödyt asiakkaalle

Hallitoimitus voidaan liittää osaksi Metenerin kokonaistoimitusta tai erikseen, jolloin Metener toimittaa hallin yhteydessä teknologiapaketin. Yhteistyö hyödyttää asiakkaitamme seuraavasti:

  • Kuivareaktori on vähätöinen verrattuna lietereaktoreihin, ja kaarihalli vähentää tätä työtä vielä entisestään. Biomassan vaihto nopeutuu.
  • Kuivareaktorin rakentaminen nopeutuu.
  • Kaasuntuottoprosessi tehostuu, ja laitoksen omalämmöntarve laskee entisestään. Kuivalaitos kuluttaa n.10% tuottamastaan kaasusta, ja loppu on hyödynnettävissä.

Kaarirakenne ja Metener toimittavat vain avainteknologiat sekä näihin liittyvät asennukset, mukaan lukien. kaasulinjat) ja lupien (esim. rakennuslupa) vaatiman dokumentoinnin. Laitoksen ylösajo tehdään Metenerin etäohjauksessa, minkä jälkeen laitoksen käyttöön saa käyttö- ja huolto-ohjeen sekä käyttötuen ja prosessivalvonnan tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Teräshallin osalta lisätietoja antaa:
Jere Kujanpää
Kaarirakenne oy
jere.kujanpaa@kaarirakenne.fi

Biokaasuteknologian osalta lisätietoja antaa:
Jukka Lehtonen
Metener oy
puhelin 040 164 9585

***

Metener oy on suomalainen bioenergiayritys, joka tarjoaa ympäristöystävällisiä, innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseen biokaasun tai biometaanin muodossa. Metener tarjoaa ratkaisuja koko arvoketjussa helpottaakseen siirtymistä fossiilisista polttoaineista kohti kestävämpiä vaihtoehtoja.

Ota yhteyttä

VERKKOLASKUT (ensisijainen)

Kaarirakenne Oy
Y-tunnus: 2639419-1
Verkkolaskuosoite: 003726394191
Operaattori: Maventa Oy
Välittäjän tunnus: 003721291126

PAPERILASKUT

Kaarirakenne Oy
26394191
PL100
80020 Kollektor Scan

TIETOSUOJASELOSTE