Biokaasun tuotanto teräshallissa

helmi 17, 2021

Kaarirakenne oy ja Metener oy ovat sopineet yhteistyöstä katettujen kuivareaktoriratkaisujen toimittamiseksi. Ratkaisu soveltuu kuormattaville biomassoille kuten kuivalannoille ja peltobiomassoille. Kaarirakenteen teräshalli on oiva ratkaisu biokaasulaitoksen tarpeisiin. Hallin betoniperustus on erityisesti suunniteltu paineseinäksi, joka kestää raskaan biomassan varastoinnin. Kaasutiiveys toteutetaan yhteistyössä ja siihen olennaisesti liittyy Metenerin teknologia, jota ilman halli ei sovellu reaktorikäyttöön. Hallitoimitus voidaan liittää osaksi Metenerin kokonaistoimitusta tai erikseen, jolloin Metener toimittaa hallin yhteydessä teknologiapaketin. Yhteistyöllä saavutettu asiakashyöty:

  • Kuivareaktori on vähätöinen verrattuna lietereaktoreihin, ja kaarihalli vähentää tätä työtä vielä entisestään. Biomassan vaihto nopeutuu.
  • Kuivareaktorin rakentaminen nopeutuu.
  • Kaasuntuottoprosessi tehostuu, ja laitoksen omalämmöntarve laskee entisestään. Kuivalaitos kuluttaa n.10% tuottamastaan kaasusta, ja loppu on hyödynnettävissä.
  • Kaarirakenne ja Metener toimittavat vain avainteknologiat sekä näihin liittyvät asennukset (ml. kaasulinjat) ja lupien (esim. rakennuslupa) vaatiman dokumentoinnin. Laitoksen ylösajo tehdään Metenerin etäohjauksessa, minkä jälkeen laitoksen käyttöön saa käyttö- ja huolto-ohjeen sekä käyttötuen ja prosessivalvonnan tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Teräshallin osalta: Jere Kujanpää jere.kujanpaa@kaarirakenne.fi Biokaasuteknologian osalta: Jukka Lehtonen Metener Oy 040 164 9585

ota yhteyttä